Làm sao biết được khách mời của tôi có đủ điều kiện hay không ?

Điều kiện tham dự thì không có gì là khó khăn cả. Với mục đích trao tặng giá trị đến đúng người, nên chúng tôi yêu cầu những khách mời thiện ý mới phù hợp tham gia chương trình học.

Tuổi khách mời phải từ 22 đến 55.

Quan tâm thực sự khoá học được niêm yết.

Tham gia toàn thời gian khoá học diễn ra.