Khi nào trả tiền vé tài trợ cho tôi ?

 

Khi nào trả tiền vé tài trợ cho tôi ?

Để cho công bằng và khách quan trong việc trả tiền vé tài trợ cho người tham dự. Người tham dự phải đáp ứng đủ các điều kiện sau thì mới được trả tiền vé tài trợ :

Khách mời đăng ký đúng chủ đề mà mình mong muốn tham dự.

Phải check in khi buổi học diễn ra.

Phải check out khi buổi học kết thúc.

Khi nào trả tiền vé tài trợ cho tôi ?

Tiền vé tài trợ sẽ được chi trả vào ngày thứ hàng tuần. Ví dụ như khách tham dự khoá học tại thứ Bảy tuần này, thì thứ tuần sau sẽ nhận được chi trả tiền vé học.