Điều kiện để tham gia hệ thống phân phối vé mời

Để trở thành thành viên phân phối vé mời, bạn phải đủ những điều kiện sau :

Người trên 22 tuổi.

Đăng ký trở thành thành viên theo link sau : https://kiemtienbangdienthoai.com/my-account/