CHINH PHỤC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỸ – ONLINE

Số lượng vé được tài trợ : 500.

Đối tượng tham dự : Tuổi từ 22 đến 55.

Thời gian : 20:00 – 22:00

Thời điểm : Từ ngày 6/9/2022 đến 9/9/2022.

Hình thức học: Online.

Địa chỉ học : Online qua Zoom

Đối tượng tham dự : Khách quan tâm đến kiếm tiền online, kiếm tiền từ thị trường chứng khoán, muốn phát triển bản thên, muốn làm giàu.

Đặt vé tại : https://kiemtienbangdienthoai.com/product/chung-khoan-my-online/